Consument, makelaar en btw Vaak wordt de discussie met makelaars gevoerd. Mag je consumenten nu wel of niet een prijs aanbieden exclusief de BTW? Nee, dat mag niet. In artikel 38 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 is een verbod opgenomen om aan anderen dan ondernemers goederen en diensten aan te bieden tegen prijzen met zodanige aanduidingen, dat de omzetbelasting niet bij de prijs zou zijn inbegrepen. Als een ondernemer het verbod overtreedt kan hij worden gestraft met een geldboete van de derde categorie, zo staat in artikel 42 Wet OB. Dat is per 1 januari 2010 €7.600,-. Het doel van artikel 38 Wet OB is duidelijkheid scheppen voor consumenten en concurrentieverhoudingen helder houden door uniformiteit in de prijsaanduiding. Maar helaas gaan veel ondernemers ruim 40 jaar na invoering van de wet nog altijd de fout in. Zo noemen veel makelaars een courtage exclusief BTW. Dát de courtage exclusief BTW is wordt dan wel weer keurig vermeld, maar dat is naar mijn mening toch echt te weinig. Er moet een prijs inclusief BTW genoemd worden. En als de prijs nog niet duidelijk is, bijvoorbeeld omdat een courtage afhankelijk van de verkoopprijs wordt overeengekomen? Dan kan de makelaar maar beter het percentage van de courtage ook inclusief de BTW vermelden. Waarom zou een consument immers rekening moeten houden met de verschuldigdheid van de BTW? Dat is een ondernemersvraag bij uitstek. Makelaars verwijzen bij geschillen nog wel eens naar algemene voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van de NVM. Daarin is als uitgangspunt opgenomen dat de courtage inclusief BTW is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het anders overeenkomen dan de wet voorschrijft is dus niet uitgesloten. En dat is raar. Van een organisatie als de NVM mag verwacht worden dat zij haar leden duidelijkheid biedt. En die duidelijkheid is heel eenvoudig: bij consumenten de prijs altijd inclusief BTW aanbieden. De makelaar loopt, los van de discussie met de klant, risico op strafvervolging en een forse boete. En het is maar de vraag of de NVM die boete voor de bij haar aangesloten makelaar betaalt. Een makelaar doet er dus goed aan de courtage altijd inclusief BTW te vermelden en vast te leggen in de overeenkomst van opdracht. Dat is wel zo duidelijk voor consument én makelaar.